نام علمی : Glossolepis incisus

اسامی رایج :
ماهی رنگين کمان قرمز (Red rainbowfish)
رنگين کمان قرمز (Red rainbow)
ماهی رنگين کمان قرمز آزاد (Salmon red rainbowfish)

زیستگاه : آسیا-اندونزی، ایرین جایا

اندازه ماهی بالغ : نر 12 cm – ماده 10 cm

خلق و خو : صلح طلب

جایگیری در آكواریوم : میانه اكواریوم

نوع تغدیه : همه چیز خوار

نوع تولید مثل : تخم گذار

نگهداری : معمولی

دمای آب : 22 °C تا 26 ( 71 °F تا 78 )


اسیدیته آب (pH) : از 6.8 تا 7.5

سختی آب (dGH) : از 9 تا 19منبع : پرشین فیش