سرلاک EXACT مخصوص جوجه انواع طوطی ها


سرلاک مخصوص طوطی و کاسکو و جوجه طوطی های 1 روزه تا 2 ماهه

سرلاک اکزکت(Exact) تولید کشور آمریکا یکی از بهتری برند های موجود در دنیا در زمینه تولید غذا و سرلاک طوطی است

با مصرف این سرلاک برای جوجه کاسکو و جوجه طوطی های خود میتوانید از سلامت جسمی پرنده خود اطمینان داشته باشید

این سرلاک از بیماری های قارچی و عفونی رایج در چینه دان جوجه طوطی ها جلوگیری میکند


هنگام خرید به تاریخ تولید و انقضاء بسته ها دقت کنید