من از نسیم کالا یه بخاری استیل asian star خریده بودم. شاید تا گذاشتم تو تانک روشنش کردم شایدم قبلا ضربه خورده بود. در هر حال توش صدای خرده شیشه میداد و آب آکواریوم رو برقدار کرد.