عمر پشه های مصنوعی!!سوالی که برخی از من میپرسند پشه های مصنوعی بسته به نوع استفاده و نوع ساخت عمر میکنند!!!!


اکثر کسانی که تازه به این روش رو اورده اند میبینند پشه ها زود ریش ریش میشوند!! بیشتر این مورد در برخورد پشه با موانع پشت سر بوده و به پرتاب غلط منتهی میشود.
ولی همیشه این نکته رو مد نظر داشته باشید که پشه های مصنوعی از الیاف(طبیعی و مصنوعی)ساخته شده و در اثر خیس شدن و بلعیدن اونها توسط ماهی و .... به مرور زمان پوسیده و از بین میرود.
البته نوع ساخت پشه ها رو هم باید در نظر داشت برخی پشه ها ساختاری سبک و ظریف دارند (بخصوص برخی پشه های رو ابی) پس نمیتوان از انها انتظار داشت که سالها برای ما کار کنند.
در ساخت پشه از نخ های مخصوص پشه سازی که الیافی ظریف در عین حال محکم دارند و حتی گره ی مناسب در انتهای کار استفاده کنید. اگر مواد اولیه ی پشه سازی از جنس خوبی باشند شما میتونید پشه های محکمتر و بهتری بسازید.