سنگ مینرال و کلسیم غنی شده با انواع سبزیجات وحشی مورد نیاز بدن طوطی با طعم میوه

(FRUIT FLAVOROURED MINERAL TREAT)

طوطی ها در طبیعت از انواع گیاهان بومی و وحشی به عنوان وعده های غذایی استفاده می کنند.

پیدا کردن جایگزینی مناسب برای این سبزیجات و گیاهان یکی از مهمترین مسائل مربوط به تغذیه طوطی هایی است که در قفس نگهداری می شوند.

محصول
Fruit Flavoroured Mineral Treat به همین منظور ساخته شده است.

این محصول حاوی انواع سبزیجات وحشی و گیاهان بومی جنگل های گرمسیری محل زندگی این پرندگان است .


این محصول کمک بسیار زیادی به بالا بردن سیستم ایمنی بدن پرنده می کند که در نتیجه آن پرنده در مقابل بسیاری از بیماری های ویروسی و عفونی مقاوم می گردد .