در صورت تصمیم به خرید بهترین کیس عروس هلندی جوجه تازه جدا شده از مادر است.این پرنده به راحتی با انسان خو گرفته و اعتماد می کند.ظاهر خواب آلود در پرنده می تواند نشانه ی بیماری باشد و در قفس باید به اندازه ی کافی سرحال و فعال باشدو نسبت به محیط واکنش نشان دهد.پرنده ی افسرده ممکن است عارض هی پرکنی و هزاران مشکل دیگر داشته باشد.پرنده ی ساللم سرش را بالا نگه میدارد .البته بدانید که پرنده ی کم سن و سال در هنگام نزدیک شدن به قفس و یا گرفتن سروصدای فراوانی تولید میکند که اصلا جای نگرانی نیستچون رفتاری طبیعی و دفاعی است.
چشم عروس کاملا درخشنده و تمیز و عاری از چرک باشدوقاچ و پرده دار و پوشیده از قی نباشد. تورم اطراف چشم یا ملتحمه ممکن است ناشی از بیماری پستیاکوز باشد که سلامتی خود و خانواده شما را به خطر می اندازد.
پرهای عروس هم باید پرپشت باشددرخشنده و نرم باشد هر ضایعه ای ممکن است ناشی از بیماری انگلی باشدوکاکل عروس هم باسد صاف و ایستاده باشد
انگشت های پای عروس هلندی باید سالم بوده و هر گونه پوسته ریزی یا فلس دار بودن نشانه ی بیماری انگلی است.
منقار عروس باید صاف و یکدست باشد و پوسته پوسته و ترک خورده یا هخر علامتی در بالا و پایین نوک نباشدبینی عرئس تمیز باشد و تجمع ترشحات مخاطی نیز نشان از بیماری تنفسی می باشدو باید به سرفه و عطسه پرنده دقت کرد.
کلواک یا محل دفع پرنده باید تمیز باشد و فاقد پوسته اضافی و التهاب باشد و رطوبت و ترشحات آبکی هم بیماری انگلی است.و در موارد حاد مدفوع آبکی و دارای لخته های خون است.
اجزای سفید در مدفوع نشان از ادرار است چون هر دو از کلواک پرنده خارج می گردد.
تغذیه نیز در سلامتی بسیار مهم است چون رغبت نداشتن به غذا نشانه ی بیماری است.