برای تشخیص آمادگی عروس نر چند راه وجود داره
۱) عروس نر هنگام آمادگی بی تابی میکنه و دائم انتظار نوازش داره (البته این به شرطیه که تک باشه و اهلی)
۲)عروس نر هر روز آواز سر میده و گاهی اوقات ۴ تا ۵ مرتبه در روز مرتب آواز میخونه و حتی هر روز سعی میکنه اواز های جدید سر بده
۳)از روی جثه بزرگ و قدم های با ابهت که برمیداره و اینکه نوک عروس از حالت ظرافت درمیاد رشد میکنه و حتی رنگش تیره میشه و در اوج امادگی هم رنگش سیاه و مدادی میشه
۴)اگر براش آینه بزارید بعد از چند روز بهش سعی میکنه نزدیک بشه و سرش رو مثل تعظیم نگه میداره که عروس دیگه نوازشش کنه
۵)تاجشون هم بلند میشه
عروس ماده
۱)اواز خوندن توش به ندرت و حتی اگه اواز بخونه هم خیلی خیلی کوتاه و در حد ۲ ِ ۳ ثانیه و نامعلوم وصدای زیبایی نیست مثل اینکه قاطی کرده باشه همچین صدای ناواضحی
۲)جثه ی ماده هم بزرگتر میشه و از زیر گردنش تا نزدیک به دم بین پرهای زیر سینه شکافی باز میشه
که گاهی چندین مرتبه وقت تمیز کردن پر ها دیده میشه
۳)تاجشون هم نر هم ماده بلندتر میشه
منبع:kakolnazanin.******.com