دیده بان حقوق حیوانات: کشف ۲۶ قطعه سنجاب ایرانی در سنندج معاون محیط طبیعی محیط زیست کردستان گفت: ۲۶ قطعه سنجاب ایرانی توسط مأموران اجرایی این اداره کل در شهر سنندج کشف و ضبط شد.به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان کردستان، طیب محمودی با اشاره به اینکه در این رابطه ۲ متخلف دستگیر شده اند ادامه داد : این متخلفان که مبادرت به تله گذاری و زنده گیری این سنجابها جهت خرید و فروش زنده آنها می کردند پس از دستگیری به مقامات قضایی معرفی شدند.وی با ابزار تأسف از اینکه هرساله تعدادی از سوداگران حیات وحش به صید و فروش این گونه در استان کردستان اقدام می کنند افزود: انقراض این گونه ارزشمند باعث نابودی جنگلهای بلوط خواهد شد چرا که سنجاب های ایرانی دانه های بلوط را زیر خاک مخفی می کنند و باعث تجدید حیات جنگلهای بلوط می شوند.شایان ذکر است سنجاب ایرانی با جثه ای به طول ۲۵ سانتی متر، دمی بلند و پشمالو که از نصف طول بدن بلندتر است موهای پشت به رنگ خاکستری متمایل به قهوه ای و زیر بدن زرد رنگ است. رنگ موهای سر و سطح پشت دم قرمز حنایی است.زیبایی این موجود باعث شده همیشه درخطر صید و شکار توسط سودجویان باشد اما باید توجه داشت این گونه نقش بسیار مهمی در اکوسیستم ایران به ویژه در حفظ جنگلهای منحصر به فرد زاگرس ایفاد می کند.