پاشلک دم باریک

نام علمی : Gallinago Stenura

نام انگلیسی: Pintail Snip

نام فارسی: پاشلک دم باریک
مشخصات ظاهری: این پرنده 26 سانتیمتر طول دارد. بسیار شبیه پاشلک معمولی است ولی در پرواز بخاطر کمی تیره تر بودن بخوبی می شود. از پاشلک معمولی آنرا متمایز کرد. در وسط پرهای پوششی اندکی خاکستری کمرنگ متمایل به خاکستری دارد فاقد خط سفید حاشیه پرهای ثانویه است. بالها بیشت رگرد و در زیر بال کاملا خط خطی است. برروی زمین انتهای منقار بنظر پهن می آدی. ماده روشن تر با گردن و سینه نخودی است. در نمایشات جنسی ماده صدای «اووک» در می آورد. و پاها را در پرواز آویزان نگه می دارد.زیستگاه: در مناطق با پوشش گیاهی فراوان و مرطوب بیشتر در مناطق خشک تر و در حاشیه ی آنها دیده می شود و در مناطق جنوبی خلیج فارس و عمان، پهن و بخشهائی از آسیا و در شرق ایران بصورت سرگردان دیده شده است.حفاظت: نیاز به بررسی در مورد حضور این پرنده در ایران است.
منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران