آب شکاف
نام علمی : Rynchops Albicollis

نام انگلیسی: Indian Skimmer

نام فارسی: آب شکاف
مشخصات : طول بدن 42 سانتیمتر، با سر سیاه، پس سر، پیشانی و گلوی سفید دیده می شود. روتنه سیاه، لبه بال سفید وخط سیاهی از وسط دمگاه تا انتهای دم سفیدش وجود دارد. زیرتنه خاکستری و منقار قرمز است. تنها پرنده ای است که نمی توک پایین بزرگتر از نیم نوک بالاست. پرنده ی جوان دارای روتنه ی قهوه ای تیره و منقار قهوه ای تیره است.زیستگاه: دریازی است و به ندرت در سواحل دیده می شود. در ایران در خلیج فارس و دریای عمان آماری قدیمی از مشاهده اش وجود دارد.حفاظت: در ابتدا ضروری است. وضیعت پراکندگی اش مورد بررسی قرار گیرد تا نسبت به چگونگی حفاظتش اقدام لازم صورت پذیرد.
منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران