مراحل ساخت آویز برای طوطی


لوازم مورد نیاز :

1 . لوله ( لوله های پلی اتیلن ) : شما می توانید این لوله ها را از فروشگاه های عرضه لوازم باغبانی خریداری کنید

2 . طناب کنفی یا طناب با الیاف طبیعی


اندازه لوله ها :

قطر بخش خارجی :
310 میلی متر

قطر بخش داخلی :
220 میلی متر

حداکثر قطر این آویز 400 میلی متر استتوجه :

400 میلی متر تقریبا 16 اینچ است .

310 میلی متر تقریبا 12 اینچ است .

تصویر شماره 1 :

این لوله ها در باغبانی مورد استفاده قرار می گیرند و بسیار باریک و انعطاف پذیر هستند . اتصال دهنده ها در زیر این لوله قرار گرفته اند .


تصویر شماره 2 :

برای قرار دادن این لوله ها در کنار هم ، از هیچ چسبی استفاده نمی شود . لوله ها با فشار در کنار یکدیگر قرار می گیرند .


تصویر شماره 3 :

این ها بخش بالا و پایین آویز هستند .


تصویر شماره 4 :

بخش داخلی آویز را نشان می دهد . 4 قطعه لوله با یک اتصال دهنده صلیبی ، در کنار یکدیگر قرار گرفته اند . همانگونه که در تصویر شماره 5 مشاهده می کنید، شما باید لوله ها را به اندازه مورد نیاز برش دهید و هنگامی که بخش بالایی و پایینی آویز را به یکدیگر متصل کنید ، اندازه لوله های بخش داخلی را نیز می توانید اصلاح نمایید .


تصویر شماره 5 :

در این تصویر بخش بالا و پایین آویز به یکدیگر متصل شده اند . من برای راحتی کار و برای درک بهتر قسمتی از این آویز را باز گذاشته ام تا ببینید این لوله ها چگونه به یکدیگر متصل می شوند .


تصویر شماره 6 :

در این تصویر بخش مرکزی در جای خود قرار گرفته است . من برای درک بهتر شما ، دو قسمت را به یکدیگر متصل نکردم تا شما ببینید که این لوله در کدام قسمت با بخش بالایی و پایینی آویز متصل می شوند .پس از متصل کردن تمام لوله ها به یکدیگر ، می توانید طناب کنفی را به دور این لوله ها بپیچید و یک آویز زیبا به طوطی دوست داشتنی خود هدیه کنید.

ترجمه : سپیده

منبع :
www .parsipet.ir