آقا مبارک باشه
ماهی های خوشگلی دارین
مخصوصا اون ماندارین ، منم یکی دارم و لذت میبرم از ترکیب رنگ و نوع حرکت این مخلوق خدا
موفق باشید