آبچلیک نوک سر بالا

نام علمی : Xenus Cinereusنام انگلیسی: Terek Sandpiper نام فارسی: آبچلیک نوک سر بالا
مشخصات ظاهری: این پرنده 23 سانتیمتر طول دارد. هنگامی که نشسته است. به واسطه ی سر خاکستری، روتنه، که مرز شانه هایش در آن مشخص است. و منقار تیره با قاعده ی زرد که اندکی سر بالاست، شناخته می شود. روتنه خاکستری تیره، زیر تنه سفید با رگه های کمرنگ در گردن و سینه، پاها زرد کوتاه ، نوار ابرو کمرنگ و دمگاه تیره است. زمستان ها، تارک و سطح پشتی قهوه ای کمرنگ است که درتابستان ها قهوه ای تر می شود. در پرنده ی جوان رگه های نخودی رنگی در پشت دیده می شود. در هنگام تغذیه ، پرنده ای پر جنب و جوش است.صدا: صدای این پرنده در پرواز روشن و شبیه «ته جی- ته جی» یا «دوویت- دوویت» و اندکی آرامتر از سنگ گردان شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در سواحل رودخانه های وسیع، شوره زارها و اراضی پست ساحلی به سر می برد. در یاران، زمستان ها درسواحل جنوبی فراوان و در سایر نقاط به صورت مهاجر عبوری دیده می شود.حفاظت: علاوه بر کنترل شکار این پرنده، مناطق احتمالی تولید مثلش در سواحل جنوبی حاشیه ی نای بند و خور خوران باید تحت حفاظت کامل قرار گیرد.منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران