آبچلیک خالدار

نام علمی : Tringa Erythropus

نام انگلیسی: Spotted Redshank

نام فارسی: آبچلیک خالدار
مشخصات ظاهری: این پرنده، 30 سانتیمتر طو ل دارد. بدنش کشیده و پر و بال زمستانی، پاهایش قرمز است. شبیه آبچلیک پاسرخ بوده، با این تفاوت که اندکی بزرگتر است. روتنه خاکستری، زیر تنه سفید و منقارش بلند وباریک است. در پرو بال تولید مثل، کاملا سیاه با خال های کوچک سفید در پشت دیده می شود. همچنین پاها و منقار سیاه مایل به قرمز و حلقه ی سفید چشمی دیده می شود. دمگاه سفید و مثلثی شکل، که رأس آن تا پشت ادامه دراد. و دم با رگه های عرضی قهوه ای یا سیاه دیده می شود. پاها در پرواز بیرون از دم قرار می گیرد. پرنده ی جوان، شبیه آبچلیک پاسرخ جوان است.صدا: صدای این پرنده در هنگام پرواز شبیه «ت جو ایت» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در باتلاق ها، سواحل دریاچه ها، به ندرت مصب ها به سر می برد. در ایران، زمستانها نسبتا فراوان و به صورت مهاجر عبوری در زیستگاه های مناسب دیده می شود.حفاظت: توجه دقیق به وضیعت جمعیت، شکار و مناطق تولید مثل این پرنده، ضرورت تام دارد.
منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران