نام علمی: (Tropheus sp."Black" (Caramba


خواستگاه: دریاچه تانگانیکا

رفتار: نسبتا پرخاشگر

سطح نگهداری: نسبتا دشوار

تولید مثل : دهان پرور (بوسیله ماده)

سایز نر / ماده: 15-14/ 12 سانت..

دما: 25 - 26 د.س..

سطح شنا: مرکز و پایین تانک

PHء: 7.8 - 8.6

GHء: 10 - 15 (بسیار سخت)

تغذیه: عمدتا گیاهی با کیفیت بالا

توضیحات:
باید حداقل در گروههای 10 تایی نگهداری شوند/ حساس به بیماریهای گوارشی ناشی از تغذیه نامناسب./این گونه را لپ گیلاسی یا سر گیلاسی نیز می نامند./نر بالغ:


منابع:
(Español) Tropheus sp. Blackhttp://www.cichlid-forum.com/profiles/category.php?cat=15http
://animal-world.com/encyclo/fresh/cichlid/TropheusSpecies.php


لطفا در صورت استفاده از این مطالب در سایتها و منابع دیگر نام سایت
parsipet.ir وگرد آورنده (Ashkan taghavi) را نیز ذکر کنید.