پرستو دریایی گونه سفید

نام علمی : Sterna Repressa

نام انگلیسی: White cheeked Tern

نام فارسی: پرستو دریایی گونه سفید
مشخصات ظاهری: این پرنده، 33 سانتیمتر طول دار و به طور محسوسی از پرستو دریایی معمولی خاکستری تر و اندکی کوچکتر اما منقارش بزرگتر است. پرنده ی بالغ، تابستان ها، خاکستری یکدست با زیر تنه ی تیره تر، سر و تارک سیاه که در حاشیه ی آن نوار سفیدی تا منقار دیده می شود. منقار قرمز تیره و پاها قرمز است. د رپرنده ی جوان، زیر تنه سفید، روتنه خاکستری، پیش بال ها خاکستری مایل به قهوه ای، منقار سیاه و پاها قرمز است. در پرنده ی بالغ ، زمستان ها، زیر تنه و پیشانی سفید، پاها سیاه، منقار سیاه و دم بلند دو شاخه اش سفید نقره ای است.صدا: صدای این پرنده خشن و شبیه «کی –ارر» یا «که –ریت » شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در مناطق ساحلی و جزایر داخل دریا به سر برده و در کناره های شنی ساحل آشیانه می سازد. در ایران، در نواحی جنوبی، خصوصا در جزیره ی شیدور تولید مثل می کند.حفاظت: برای حفاظت از این پرنده، باید با جدیت ازجمع آوری تخم های آن در هنگام تولید مثل جلوگیری شود.
منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران