نام انگلیسی : Herring Gull


نام فرانسوی : Goeland argente

نام علمی (لاتین) : Larus argentatus


چطور پیدایش کنیم :55 سانتی*متر ، این پرنده تا اندازه*ای شبیه کاکایی نوک*سبز است و مانند آن نوک بال*هایش سیاه و سفید می باشد ، ولی خیلی بزرگتر از آن و در سطح پشتی کمرنگ*تر است . منقاری زردرنگ و کلفت دارد که روی آن لکه قرمزرنگی دیده می شود . بهترین نشانه تشخیص آن از بالغ کاکایی پشت سیاه کمرنگ*تر بودن سطح پشتی آن است . پرنده نابالغ به رنگ قهوه*ای یکدست است با شاهپرهای نخستین و دم پررنگ*تر و منقاری تقریبا سیاه ، که از نابالغ کاکایی پشت سیاه غیرقابل تشخیص می باشد . پرنده دوساله پشتش خاکستری رنگ*تر ، قاعده دمش سفیدتر و نوک دم آن تیره*تر است .زیستگاه :


سواحل ، خورها و همچنین در آبها و مزارع داخل خشکی . معمولا به طور دسته*جمعی روی صخره*های ساحلی ، جزایر ، سواحل ماسه*های و گاهی در باتلاق*ها زادوولد می کند .!پراکندگی :


کاکایی نقره ای پرنده ای است که زمستان*ها از پراکندگی نسبتا زیادی برخوردار است و به تعدا فراوان در ایران زادوولد می کند .
منبع: وبسایت پرندگان ایران