کاکایی اقیانوسی دم دراز (اسکواس دم دراز)

نام علمی : Stercorarius Longicaudus

نام انگلیسی: Long tailed Skua

نام فارسی: کاکایی اقیانوسی دم دراز (اسکواس دم دراز)
مشخصات ظاهری: طول بدن این پرنده، 53 سانتیمتر و به اندازه کاکایی سر سیاه است. شبیه اسکوای قطبی با پرو بال خاکستری تیره و پرهای مرکزی دم بلند (به طول 16- 24 سانتیمتر) می باشد. سر و پیشانی تیره و به سمت عقب بدن رنگ تیره تر شده و فاقد نوار سینه است. روتنه خاکستری کمرنگ که در تضاد با پرهای سیاه ثانویه در بال بوده و پاها آبی- خاکستری کمرنگ است. زیر تنه خاکستری مایل به سفید و در پرنده ی جوان سینه قهوه ای تیره است. پرنده ی جوان دارای رنگ های متنوعی شبیه پرنده ی جوان اسکوای قطبی، ولی فاقد رنگ قرمز بوده و بر روی دم رگه های تیره ی عرضی دارد. پروازش نا آرام و شبیه پرستوهای دریایی و گاهی همراه با درجا بال زنی است. اغلب در حال تعقیب پرستوهای دریایی ویا کاکایی های کوچک است.صدا: در هنگام تولید مثل صدای بلندی شبیه «کری ی»دارد.زیستگاه: دریازی است و در ایران در سواحل خلیج فارس و دریای عمان به صورت سرگردان دیده شده است.حفاظت: ابتدا ضروری است بررسی دقیقی از وضیعت پراکندگی اش درخلیج فارس انجام گیرد ولی در حال حاضر به نظر می رسد نیازی به حفاظت ویژه ندارد.


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران