کاکایی نوک سبز

نام علمی : Larus Canus

نام انگلیسی: Common Gull

نام فارسی: کاکایی نوک سبز
مشخصات ظاهری: این پرنده، 43 سانتیمتر طول دارد. اندازه اش متوسط و شبیه کاکایی نقره ای است با بال های باریکتر و منقار کوچکتر، که به رنگ سبز مایل به زرد و بدون لکه ی قرمز دیده می شود. انتهای بال ها سیاه بوده و خال های سفید مشخصی در انتهای آن دیده می شود. زمستان ها، د رانتهای منقار، نوار سیاهی دیده شد ه و چشمانش تیره رنگ می شود. پرنده ی جوان شبیه کاکایی مدیترانه ای است. با این تفاوت که منقارش نازکتر و کوتاهتر بوده و زیر تنه و زیر بال ها نقطه نقطه ای و فاقد رنگارنگی روتنه است. این پرنده در اولین زمستان به رنگ سیاه مایل به آبی خاکستری با منقار دو رنگ دیده می شود. از کاکایی نقره ای سریع تر و قوی تر بال می زند.صدا: صدای این پرنده بسیار بلندتر از کاکایی نقره ای است. و شبیه «که لی-او» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده، در مناطق ساحلی و آب های داخلی ونیز در زمین های شخم زده به سر می برد. در ایران، زمستان ها در سواحل دریای خزر، و در خوزستان و فارس و سواحل جنوبی، به تعداد اندک دیده می شود.حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد.

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران