نام علمی: (Tropheus brichardi (Ulwile


خواستگاه: دریاچه تانگانیکا

رفتار: پرخاشگر

سطح نگهداری: نسبتا دشوار

تولید مثل : دهان پرور (بوسیله ماده)

سایز نر / ماده: 12-13 / 10-11 سانت..

دما: 25 - 26 د.س..

سطح شنا: مرکز و پایین تانک

PHء: 7.8 - 8.6

GHء: 10 - 15 (بسیار سخت)

تغذیه: عمدتا گیاهی با کیفیت بالا

توضیحات:
باید حداقل در گروههای 10 تایی نگهداری شوند/ کمترین حجم تانک 350 لیتر / حساس به بیماریهای گوارشی ناشی از تغذیه نامناسب./ از تنوع رنگی تقریبا زیادی برخوردارند/جنس نر:

جنس ماده:
جوان:


منابع:
Species Profiles -- Cichlid-Forum
Blue-Eyed Tropheus, Tropheus brichardi

لطفا در صورت استفاده از این مطالب در سایتها و منابع دیگر نام سایت parsipet.ir وگرد آورنده (Ashkan taghavi) را نیز ذکر کنید.