کاکایی پشت سیاه (کاکایی پشت سیاه کوچک)

نام علمی : Larus Fuscus

نام انگلیسی: Lesser Black backed Gull

نام فارسی: کاکایی پشت سیاه (کاکایی پشت سیاه کوچک)
مشخصات ظاهری: این پرنده، 53 سانتیمتر طول دارد و از سایر زیر گونه ها کوچکتر، لاغرتر و زیباتر است. زمستان ها، پرو بال پرنده ی بالغ کاملا سیاه و سفید است. پاها زرد و روتنه سیاه است که در اننتهای شاهپرهای اولیه لکه های سفید مشخصی دیده می شود. زیر شاهپرهای اولیه و ثانویه سیاه است. منقار زرد خاکستری تا نارنجی با لکه ی قرمز، زیر تنه، سر و گردن کاملا سفید است و روی پرهای روتنه، در نزدیک دمگاه، دو لکه ی سفید مشخص دیده می شود. پرنده ی جوان، در سال اول، با پرو بال قهوه ای چرکی و دم سفیدی که در انتها نوار سیاه پهن دارد، دیده می شود. با کاکایی نقره ای و سایر زیر گونه ها شباهت بسیاری دارد و به همین واسطه، تشخیص آن از سایر زیرگونه ها دشوار می باشد.صدا: صدای این پرنده شبیه کاکایی نوک سبز، اما اندکی بلندتر و پارس مانند است.زیستگاه: این پرنده ساحل زی بوده و به ندرت در آب های داخلی دیده می شود. در ایران، به صورت مهاجر عبوری، در اغلب مناطق ساحلی، به تعداد فراوان و زمستان ها، به تعداد اندک، در سواحل جنوبی دیده می شود.


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران