کاکایی چشم سفید

نام علمی : Larus Leucophthalmus

نام انگلیسی: White eyed Gull

نام فارسی: کاکایی چشم سفید
مشخصات ظاهری: این پرنده، 40 سانتیمتر طول دارد و اندکی کوچکتر ا زکاکایی دودی و با بال هایی خمیده تر دیده می شود.پروازی تیز و سریع دارد و به واسطه ی منقار تیره ( در پرنده ی بالغ منقار قرمز تیره با انتهای سیاه دیده می شود) و اندکی کشیده و خمیده همراه با حلقه ی سفید دور چشم ها، از کاکایی دودی متمایز می شود. روتنه خاکستری تیره، سر سیاه، گردن سیاه، سینه سفیدخاکستری، زیر تنه سفید و دم سفید است که در پرنده ی جوان، دم دارای حاشیه ی پهن و سیاه رنگی است. در انتهای شاهپرهای بال نوار سفید باریکی دیده می شود.صدا: صدای این پرنده مانند کاکایی دودی، شبیه «کررر» و یا« کی ی- آآر» و یا «کی – کی- کی » شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در مناطق ساحلی، در نزدیکی اسکله ها و نواحی مسکونی به سر برده و آشیانه را روی زمین و در جزایر پست و دور افتاده ساخته و به صورت کلی، تولید مثل می کند. در ایران به صورت اتفاقی و سرگردان در سواحل دریای عمان دیده شده است.حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده در حال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه حفاظتی ندارد.منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران