کاکایی سر قهوه ای

نام علمی : Larus Brunnicephalus
نام انگلیسی: Brown Headed Gull
نام فارسی: کاکایی سر قهوه ای
مشخصات ظاهری: طول بدن 43 سانتیمتر، کمی بزرگتر و سنگین تر از کاکایی سر سیاه است و منقار قوی تر دارد. از کاکایی صورتی به واسطه ی لکه های پهن سیاه انتهای بال ها که رگه های سفیدی در روی آن ها دیده می شود، متمایز می گردد. روتنه خاکستری و زیر تنه سفید، دراولین زمستان، انتهای شاهپرها و دم قهوه ای تیره است.صدا: از صدای کاکایی سر سیاه عمیق تر و شبیه «گراه» شنیده می شود.زیستگاه: ساحل زی و غالبا در سواحل دریاچه های بزرگ دیده می شود. از سواحل چاه بهار گزارش شده است.حفاظت: باید ابتدا پراکندگی اش مشخص گردد تا بر اساس آن برای حفاظتش اقدام شود.


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران