اسکوای دم پیچ

نام انگلیسی : Pomariskua

نام فرانسوی : Labbe Pomarin

نام علمی (لاتین) : Stercorarius Pomarinus

چطور پیدایش کنیم :

50 سانتی*متر با احتساب دو شاهپر وسطی دم از اسکوای قطبی بزرگتر ، پرجثه تر و سینه اش برآمده تر است ، پرنده بالغ با پرهای بلند میانی دم که بلنده بوده در انتها تاب خورده است ، مشخص می شود ، ولی ممکن است گاهی این پرها شکسته و کوتاه شده باشد ، اسکوای دم پیچ به دو شکل کمرنگ و پررنگ دیده می شود ؛ شکل کمرنگ آن سر و صورت تقریبا سیاه ،* گونه ها و طوق سفید مایل به زرد ، سطح شکمی سفید ، نوک بال ها و پهلوها با راه راه عرضی تیره رنگ و معمولا یک طوق سینه ای تیره دارد .شکل پر رنگ آن قهوه ای پر رنگ و نسبتا یکدست است .هردو شکل اسکوای دم پیچ ؛ لکه های بزرگ تقریبا سفید در زیر و روی بال دارد ، پرنده نابالغ ، بطور یکدست لکه لکه قهوه ای پررنگ و نخودی است ، در سطح شکمی راه راه عرضی فراوان دارد و شاهپرهای وسطی دم آن بلند نیست . در طبیعت تشخیص آن از نابالغ اسکوای قطبی میسر نیست ، جز به کمک اندازه بزرگتر، جثه پرتر و بالهای پهن تر و گردتر .!
زیستگاه:

بیشتر دور از ساحل و در وسط دریا و گاهی در کنار ساحل نیز دیده می شوند
پراکندگی :

اسکوای دم پیچ پرنده ای است که زمستانها در نزدیکی سواحل جنوبی ایران ، نسبتا فراوان بوده است .به صورت مهاجر عبوری از سواحل جنوب شرقی دریای خزر گزارش شده است . در حال حاضر و به*طور کلی از پراکندگی این پرنده اطلاعات کامل و دقیقی در دست نیست .
منبع: وبسایت پرندگان ایران