اولین پویینتر ها در حدود سال 1650 در انگلستان ثبت شدند.این نام را به دلیل حرکت مخصوص این نژاد یعنی همان فلش یا نشانه دادن انتخاب کردند.در اوایل قرن 18 پویینتر به نژادی محبوب در بین شکارچیان بدل شد البته به کمک حس بویایی و جهت یابی قوی.سگ های سریعی هستند و اغلب برای شکار پرندگان استفاده می شدند.پویینتر در سال 1855 در کنل کلاب آمریکا به ثبت رسید.
همینطور در سال 1870 توسط وستمینستر کلاب آمریکا به رسمیت شناخته شده و پرورش یافت.
تاریخچه پویینتر مانند بسیاری دیگر از نژادها قابل بحث است در واقع با اینکه مبدا آن انگلستان ثبت شده اما خیلی ها اعتقاد دارند که این نژاد از اسپانیا یا اطراف آن به انگلستان آورده شده است.
اوج شکوفایی استعدادهای این نژاد زمانی بود که در آمریکا تازه وارد محسوب می شد.
نویسنده:کسری علی جمشیدی
استفاده با ذکر نام نویسنده و منبع بلامانع