سلیم طوقی کوچک

نام انگلیسی : Little Ringed Plover

نام فرانسوی : Petit gravelot

نام علمی (لاتین) : Charadrius dubius

چطور پیدایش کنیم :


15 سانتی*متر ؛ شبیه سلیم طوقی ، ولی کوچکتر از آن است ، با این تفاوت که نوار بالی سفید را ندارد ، پاهایش گوشتی رنگ یا تقریبا زرد است ( نه نارنجی – ولی وقتی به گل آلوده است رنگ آن تشخیص داده نمی شود ) ، و خط سفیدی در بالای نوار سیاه پیشانی آن دیده می شود . صدا و زیستگاهش نیز با سلیم طوقی فرقی ندارد . از فاصله نزدیک حلقه چشمی زردش را می توان دید . پرنده نابالغ طوق سینه*ای قهوه*ای رنگی دارد که کامل نیست و در نتیجه شبیه سلیم کوچک به*نظر می آید ولی پاهای گوشتی کمرنگ ، و فقدان نوار بالی سفید آن را مشخص می سازد .زیستگاه :


در مجاورت آبهای شیرین و بخصوص در روی جزیره*های شنی وسط رودخانه ها . در زمستان در سواحل دریا دیده می شود . اغلب در کرانه*های شنی یا ماسه*ای آبهای داخل خشکی و بطور استثنایی در ساحل دریا زادوولد می کند .پراکندگی :


سلیم طوقی کوچک از جمله پرندگانی*ست که تابستان*ها از پراکندگی فراوانی برخوردار بوده و نیز در حال حاضر از وضعیت مناسب پراکندگی در مناطق مختص به خود برخوردار است . تعداد قابل توجه*ای از آنها را می توان در تالاب مهارلو دید .
منبع: وبسایت پرندگان ایران