سلیم کوچک


نام انگلیسی : Kentish Plover

نام فرانسوی : Gravelot a collier interrompu

نام علمی (لاتین) : Charadrius alexandrinus


چطور پیدایش کنیم :16 سانتی*متر ؛ تفاوت این پرنده با سلیم طوقی و سلیم طوقی کوچک عبارت است از سطح پشتی کمرنگ*تر ، بدن نسبتا لاغرتر و پاهای سیاه ، نوار چشمی باریکتر و دو لکه تیره در طرفین و بالای سینه ( به جای طوق کامل سیاه ) . در پرواز نوار بالی باریکترش بیننده را به یاد سلیم طوقی می اندازد ، ولی سطح پشتی آن کمرنگ*تر و سفیدی طرفین دم تیره*رنگش بیشتر است . پرنده نر ، ابروی سفید و باریک و یک لکه سیاه در جلو تارک خرمائی رنگش دارد . پرنده ماده کمرنگ*تر است با لکه*های قهوه*ای ( به جای سیاه ) در طرفین سینه ، و لکه سیاه روی تارک را ندارد . پرنده نابالغ ممکن است با نابالغ سلیم طوقی و سلیم طوقی کوچک که طوق سینه*ای کامل ندارد و پاهایشان به رنگ زرد و یا گوشتی است ، اشتباه شود ، ولی پاهای سیاه ان نشانه تشخیص خوبی است .زیستگاه :


بیشتر در سواحل دریاها و دریاچه*های شور دیده می شود . در سواحل شنی و ریگ*زار و یا کرانه*هائی که از مخلوط ماسه و گل تشکیل شده*اند ، زندگی و زادوولد می کندپراکندگی :


بطور کلی سلیم کوچک از جمله پرندگان بومی ایران است و از پراکندگی نسبتا فراوانی برخوردار بوده و اما در حال حاضر اطلاع دقیق و مستندی از تعداد و وضعیت پراکندگی آن در دست نیست .
منبع: وبسایت پرندگان ایران