سلیم شنی کوچک


نام انگلیسی : Mongolian Plover

نام فرانسوی : Gravelot de Mongolie

نام علمی (لاتین) : Charadrius mongolus


چطور پیدایش کنیم :18 سانتی*متر ؛ در تمام فصول شبیه سلیم شنی ، ولی خیلی کوچکتر از آن است با منقاری باریک و کوتاه . در پر و بال تابستانی از روی تارک پررنگ*تر و نداشتن سفیدی روی پیشانی شناخته می شود . در زمستان تنها وسیله شناسایی آن ، اندازه کوچکتر و منقار کوچتر است . رفتار سلیم شنی کوچک ، شبیه سایر سلیم*های کوچک است .زیستگاه :


زمستان*ها در سواحل هموار گلی ، حاشیه دریاچه*های شور ، نمک*زارهای خشک و گاهی در سواحل سنگی دیده می شودپراکندگی :


سلیم شنی کوچک از دسته پرندگانی*ست که زمستان*ها در سواحل جنوبی ایران فراوان است ولی تاکنون در ناحیه خزر دیده نشده ، می توان تعداد قابل ملاحضه*ای از آنها را در تالاب گمیشان رامسر مشاهده کرد .

منبع: وبسایت پرندگان ایران