سلیم شنی


نام انگلیسی : Greater sand Plover

نام فرانسوی : Gravelot de Leschenault

نام علمی (لاتین) : Charadrius leschenaultia

چطور پیدایش کنیم :


22 سانتی*متر ؛ سطح پشتی این پرنده به رنگ قهوه*ای مایل به خاکستری و سطح شکمی آن سفید است .

منقاری ضخیم و سیاه شبیه منقار پرستوی دریایی دارد و پاهای آن زیتونی پررنگ است . پرنده نر در فصل زادوولد دارای طوق سینه*ای پهن و بلوطی رنگ ، پوشپرهای گوش سیاه و یک نوار سیاه باریک در پهنای پیشانی است ، پیش تارک و پس گردنش دارچینی کمرنگ است و طوق گردنی سفید را ندارد . .

در پرنده ماده طوق سینه*ای کمرنگ*تر می باشد و حد نامشخصی دارد و به*جای قسمت*های سیاه سرش ، رنگ خاکستری دیده می شود . در زمستان نر و ماده شبیه یکدیگرند جز اینکه در نر اثر مختصری از رنگ سیاه روی سر باقی می ماند و ابروی سفید پهن آن مشخص کننده است . در پرنده نابالغ طح پشتی حاشیه کمرنگ دارد و پرهای سینه حاشیه بلوطی .زیستگاه :


بیشتر در سواحل ماسه*ای و گلی دیده می شود .!پراکندگی :


سلیم شنی پرنده ای است که زمستان*ها در سواحل جنوبی ایران فراوان است و نیز به صورت مهاجر عبوری در همه*جای ایران دیده می*شود ، زادوولد این پرنده از شمال شرق خراسان گزارش شده است .!
منبع: وبسایت پرندگان ایران