سلیم کوهینام انگلیسی : Dotterel

نام فرانسوی : Pluvier gugnard

نام علمی (لاتین) : Eudromias morinellus


چطور پیدایش کنیم :21 سانتی*متر ؛ پرنده*ای است بسیار آرام و نر آن کوچکتر از ماده می باشد . نشانه*های تشخیص این پرنده عبارتند از نوار سفید در حد بین سینه و سطح شکمی بلوطی مایل به نارنجی ، تارک تقریبا سیاه با نوارهای چشمی سفید پهن که امتداد آنها در پس گردن به شکل ( V ) بهم متصل می شوند . شکمش سیاه و حاشیه دم آن سفید است ، پاهایش زرد است ، در پرو بال زمستانی و در پرنده نابالغ نوار چشمی تیره و طرح مشخص سطح شکمی وجود ندارد ، سینه و پهلوها قهوه*ای است و نوار سینه*ای تا حدی نامشخص می باشد . در پرواز گلو ، نوار سینه*ای و پوشپرهای زیر دم سفید آن با سینه تیره و شکم سیاهش تضاد خاصی دارد . در زمستان این نشانه*ها زیاد واضح نیست ولی نوار چشمی و نوار سینه*ای آن همواره وسیله تشخیص خوبی است گرچه گاهی اوقات دیدن آنها مشکل است . سلیم کوهی در پرواز بدنش نسبتا گرد و دمش کوتاه بنظر می*رسد .زیستگاه :


زمستان*ها بیشتر در سواحل ماسه*ای یا باتلاقی ، مزارع شخم*زده ، چراگاههای ناهوار ، مناطق کم ارتفاع و همچنین در بیابان*های ماسه*ای دیده می شود . سلیم کوهی در توندرا و مناطق کوهستانی زادوولد می کند .!پراکندگی :


سلیم کوهی پرنده ای است که زمستان*ها در خوزستان از پراکندگی فراوانی برخوردار است و به صورت مهاجر عبوری در شمال و غرب ایران نسبتا فراوان دیده می شود .!
منبع: وبسایت پرندگان ایران