خروس کولی دشتی


نام انگلیسی : Sociable Plover

نام فرانسوی : Vanneau Sociable

نام علمی (لاتین) : Vanellus gregarious


چطور پیدایش کنیم :29 سانتی*متر ؛ پرنده*ای است نسبتا درشت و پادراز که از دور خاکستری مایل به صورتی بنظر می آید و از نزدیک تارک سیاه آن با ابروی سفیدش که به شکل ( V ) در پس گردن تلاقی می کنند ، تضاد خاصی دارد .

در پرواز به وسیله شاهپرهای ثانوی سفید ، شاهپرهای نخستین سیاه و دم سفید با نوار سیاه پهن نزدیک به انتها مشخص می شود . در تابستان گونه*ها و پایین گردنش نخودی ، سینه و پشت آن خاکستری مایل به صورتی و شکمش بلوطی پررنگ است که در پرواز با پوشپرهای سفید زیر دم تباین ویژه*ای دارد . در زمستان نشانه*های سر و شکم زیاد واضح نیست و سینه*اش رگه*رگه تیره است . پرنده نابالغ شبیه پرنده بالغ با پر و بال زمستانی ، ولی قهوه*ای رنگ*تر است . اما سطح شکمی آن نخودی رنگ می باشد و رگه*رگه فراوان*تری دارد . پروازش بیننده را به یاد خروس کولی می اندازد ولی بالهایش باریکتر و در انتها نسبتا نوک*تیز است .زیستگاه :


در دشت*های ماسه*ای یا علفزار ، زمین*های بایر اطراف کشتزار*های مرتفع و همچنین در سواحل دیده می*شود .پراکندگی :


به*صورت مهاجر عبوری و زمستانی ، به تعداد کم در ناحیه دریای خزر و شمال غربی ایران دیده می شود

به طور اتفاقی در سیستان نیز مشاهده شده است و اما در حال حاضر خروس کولی دشتی به شدت در معرض خطر انقراض نسل قرار دارد .!

منبع: وبسایت پرندگان ایران