دیدومک


نام انگلیسی : Red-wattled lapwing

نام فرانسوی : Vanneau I’inde

نام علمی (لاتین) : Vanellus indicus


چطور پیدایش کنیم :31 سانتی*متر ؛ سر ، گردن و قسمت بالایی سینه آن سیاه است بجز یک نوار پهن سفید که از ناحیه چشم شروع می شود و در طرفین گردن امتداد پیدا کرده با سفیدی سطح شکمی یکی می شود . سطح پشتی آن قهوه*ای سیر است که در روی بال*ها پررنگتر و دارای جلای سبز برنزی و قرمز می باشد . سطح شکمی آن سفید است و دم سفید با نوار انتهائی سیاه پهن دارد . قسمت اعظم شاهپرهای نخستین و ثانوی آن سیاه است که با نوار سفید روی پوشپرهای بال تضاد خاصی دارد . زائده قرمز رنگ و مشخصی در جلو چشمش دیده می شود ، منقارش قرمز و در انتها سیاه است و پاهایش زردرنگ می باشد . دیدومک کمتر از پرندگان نظیر خود اجتماعی است و معمولا جفت*جفت دیده می شود .زیستگاه :


مناطق باز ، معمولا در حوالی آبهای شیرین ، کشتزارهای آبیاری شده و واحه*ها دیده می*شود .

روی زمین در نقاط باز آشیانه می*سازد .!پراکندگی :


دیدومک پرنده*ای است بومی ایران و در گذشته نچندان دور از پراکندگی نسبتا فراوانی برخوردار بوده و اما در حال حاضر اطلاع دقیق و مستندی از تعداد و پراکندگی آن در دست نیست .!منبع: وبسایت پرندگان ایران