سنگ گردان

نام انگلیسی : Turnstone

نام فرانسوی : Tournepierre a collier

نام علمی (لاتین) : Arenaria interpres


چطور پیدایش کنیم :22 سانتی*متر ؛ پرنده*ای است پر نقش و نگار با پاهای کوتاه نارنجی و منقار سیاه نوک*تیز و نسبتا کوتاه .

در تابستان سطح پشتی به رنگ*های بلوطی سیر و سیاه ، سر سیاه و سفید و سطح شکمی سفید با نوار سینه*ای پهن و سیاه دارد . در زمستان این نقش و نگار جای خود را به پروبالی به رنگ قهوه*ای تیره می دهد و سفیدی گلو وسعت بیشتری پیدا می کند . سنگ*ها ، صدف*ها و اشیاء دیگر را در جستجوی غذا با منقار جابه*جا می کند و به همین مناسبت به آن سنگ گردان گفته*اند .!زیستگاه :


هنگام زمستان در طول سواحل سنگی یا ریگزار بسر می برد . !پراگندگی :


سنگ گردان پرنده*ای*ست که زمستان*ها در سواحل جنوبی ایران فراوان است و گاهی به صورت مهاجر عبوری در دیگر مناطق ایران دیده می شود .!منبع: وبسایت پرندگان ایران