گلاریول بال سرخ


نام انگلیسی : Collared Pratincole

نام فرانسوی : Glareole a collier

نام علمی (لاتین) : Glareola pratincola

چطور پیدایش کنیم :

اندازه گلاریول بال سرخ تقریبا 25 سانتی*متر است؛ نر و ماده همشکل هستند، گلاریول بال سرخ ، بالهای دراز ، نوک تیز و تیره رنگ ، دم سیاه دوشاخه با قاعده سفید و پاهای سیاه دارد ، منقارش کوتاه و اندکی خمیده است ، در سطح پشتی قهوه ای زیتونی و در سطح شکمی نخودی رنگ می باشد ، شکمش سفید است و گلویی کرم رنگ با خط حاشیه ای سیاه دارد ، این خط حاشیه ای در پروبال زمستانی زیاد واضح نیست .
منقار کوچک به رنگ تیره و پاهایش سیاه و کوچک است. به سرعت حرکت می کند و راست می ایستد. روی زمین شبیه به سلیم ها به نظر می رسد.
در پرنده بالغ، گلو نخودی با حاشیه سیاه و باریک، بال ها قهوه ایی تیره و پرهای پوششی زیر بال قرمز متمایل به قهوه ای است که در حاشیه شاهپرهای ثانویه، نوار سفید رنگی دیده می شود.
گلاریول بال سرخ


پرنده نابالغ یک نوار عرضی سینه ای پهن مرکب از رگه رگه قهوه ای دارد، فاقد حاشیه سیاه گلو بوده و پرهای دمش کوتاه تر از پرنده بالغ است.
پروازگلاریول بال سرخ ، سریع و به شیوه پرستوهای دریایی ست ، هنگام برخاستن و یا فرود آمدن زیر بغلهای بلوطی رنگش دیده می شود ، ولی این قسمت معمولا در پرواز سیاه بنظر می رسد ، نیمه خارجی سطح پشتی بالهایش تیره تر از نیمه داخلی ست .
به صورت گله های بزرگ و پر سروصدا در حال پرواز به شکار حشرات می پردازند .
پرنده ای ست اجتماعی و اغلب در نور کم مانند صبح خیلی زود و غروب فعالیت می کند
در گلاریول بال سیاه، زیر بال ها سیاه و تیره است.
گلاریول بال سرخ
صدای پرنده:

صدای گلاریول شبیه به پرستوی دریایی می باشد شبیه "کی کی - کی رییک kiki-kirrik" یا کوتاه و آرام شبیه "چک یا چه - کک cheek, che-keck " شنیده می شود.
گلاریول بال سرخ
زیستگاه :

گلاریول بال سرخ در دشت های وسیع نزدیک به آب، سواحل شنی، زمین های گلی با رویش گیاهی کوتاه ، باتلاقها و دشت های وسیع و اغلب نزدیک آب، گلاریول*های بال سرخ اغلب به*طور دسته جمعی زاد و ولد می کنند .
گلاریول بال سرخ
پراکندگی :

گلاریول بال سرخ از جمله پرندگانی است که در گذشته تابستانها فراوان بوده است و در حال حاضر اطلاع دقیقی از تعداد و وضعیت پراکندگی این پرنده در دست نیست !
دار مناطق حاشیه ای کویر، جزیره کیش و جنوب شرقی دریای خزر تولید مثل می کند.
گلاریول بال سرخحفاظت:

در حال حاضر برنامه ای برای حفاظت این پرنده تعریف نشده است.
منبع: وبسایت پرندگان ایران