گلاریول بال سیاه

نام انگلیسی : Black-winged Pratincole

نام فرانسوی : Glareole a ailes noires

نام علمی (لاتین) : Glareola nordmanni

چطور پیدایش کنیم :

25 سانتی*متر ؛ نر و ماده همشکل . از آنجا که دیدن پرهای سیاه زیر بغل گلاریول بال سیاه فقط هنگام برخاستن و فرود میسر است ، تشخیص آن از گلاریول بال سرخ بسیار دشوار است . سطح پشتی و بال هایش تقریبا به طور یکدست تیره و شاه پرهای ثانویه حاشیه سفید ندارد . در این پرنده نیز مانند گلاریول بال سرخ هنگام پرواز ناحیه زیر بغل سیاه بنظر می رسد .رفتار ، صدا و زیستگاه گلاریول بال سیاه شبیه گلاریول بال سرخ است
پراکندگی :

گلاریول بال سیاه پرنده*ای است که به صورت مهاجر عبوری در شمال غرب ایران به ندرت دیده می شود .کمتر گزارش قابل اطمینانی در این مورد در دست است .منبع: وبسایت پرندگان ایران