دودوک

نام انگلیسی : Cream-Coloured Courser

نام فرانسوی : Courvite isabelle

نام علمی (لاتین) : Cursorius Cursor

چطور پیدایش کنیم :

22 سانتی*متر ؛ ولی در حال پرواز بزرگتر به نظر می آید . نر و ماده همشکل ، پرنده ای ست لاغر و به رنگ خاکی با پاهای دراز کرم رنگ و منقار نوک تیز و خمیده که شاهپرهای نخستین و سطح زیرین بالهایش سیاه و خیلی مشخص می باشد ، یک نوار پهن و سیاه و سفید از ناحیه چشم شروع شده و قوس مانند تا پس گردن خاکستری رنگش ادامه پیدا می کند . رفتارش شبیه سلیم هاست ؛ بدین ترتیب که سریع می دود و دفعتا در حالی که قوز کرده است بی حرکت بر جای می ماند تا جلب توجه نکند ، پروازش سریع و با بال زدن های منظم همراه است . از گلاریول ها به وسیله ظاهر کمرنگ*تر ، پاهای تقریبا سفید و دراز ، نوار چشمی واضح و دم کوتاه و گرد تشخیص داده می شود .
زیستگاه :

بیابانهای ماسه ای هموار و مناطق نیمه بیابانی و کم گیاه .
پراکندگی :

دودک پرنده*ای است نیمه مهاجر و در گذشته نسبتا فراوان بوده است وضعیت کنونی این پرنده از طرف سازمان محیط زیست ایران عادی اعلام شده است ، اما اطلاع دقیق و درستی از وضعیت کلی این پرنده در دست نیست .!منبع: وبسایت پرندگان ایران