چاخ *لق هندی

نام انگلیسی : Great Stone Plover

نام فرانسوی : Grand oedicneme

نام علمی (لاتین) : Esacus recurvirostrisچطور پیدایش کنیم :52 سانتی*متر ؛ نر و ماده همشکل . پرنده آبچر بسیار بزرگی است با منقار خیلی قطور و اندکی رو به بالا ، طرح مشخص سیاه و سفید صورت ، سطح پشتی قهوه*ای یکدست ، دمی با انتهای سیاه و سفید ، و طرح مشخص سیاه و سفید بال در پرواز . پاهایش دراز و به رنگ زرد مایل به سبز است . رفتارش شبیه چاخ*لق است . هم در نور کم و هم در تاریکی شب فعالیت می کند . معمولا جفت جفت دیده می شوند .!
زیستگاه :


بستر شنی رودخانه*های بزرگ ، سواحل ماسه*ای یا گلی ، باتلاق*های با درختان حرا و گاهی سواحل سنگی .

روی زمین*های ماسه*ای تخم می گذارد .!
پراکندگی :


با وجود آنکه چاخ لق هندی از جمله پرندگان بومی ایران است ، اما امروزه به به تعداد خیلی کم دیده می*شود به گونه*ای که از جمله پرندگان حائز اهمیت استان هرمزگان بشمار می آید .!منبع: وبسایت پرندگان ایران