چاخ *لق

نام انگلیسی : Stone Curlew

نام فرانسوی : Oedicneme criard

نام علمی (لاتین) : Burhinus oedicnemus


چطور پیدایش کنیم :


40 سانتی*متر ؛ نر و ماده همشکل .

پرنده*ای است بزرگ و نسبتا زشت که با سر گرد و چشمهای درشت زرد رنگ از سایر پرندگان آبچر مشخص می شود . منقاری کوتاه و کلفت به رنگ زرد و سیاه ، پاهایی بلند و قطور به رنگ زرد روشن و پر و بالی با رگه*رگه قهوه*ای خاکی و سفید دارد . در پرواز طرح بال آن مشخص و شامل دو نوار سفید است ( که یکی از این نوارها در بال بسته تقریبا به طور واضح دیده می شود ) هنگام دویدن به حالتی دزدانه سر خود را پایین گرفته و قوز می کند . در حالی که پاها را زیر بدن به حالت افقی تا کرده است روی زمین استراحت می کند و هنگام احساس خطر بدن خود را پهن و سرش را روی زمین می گذارد . معمولا در ارتفاع کم و با بال زدن*های آرام و مرتب پرواز می کند و گاهگاهی نیز بالبازروی می نماید . ولی هنگام غروب ضومن حرکت دسته*جمعی ، پروازهای نامنظمی نیز از خود نشان می دهد .
زیستگاه :


در زمین*های سنگلاخ یا ماسه*ای و زمین*های بایر با رویش گیاهی کم و گاهی نیز در کشتزارها زندگی می کند . در زمستان ممکن است در ساحل دریا دیده شود .
پراکندگی :


بطور کلی تابستان*ها از پراکندگی نسبتا فراوانی برخوردار است ، گرچه معدودی از آنها ممکن است طی زمستان در سواحل جنوبی ایران باقی بمانند اما تعداد قابل توجه ای از این گونه را می توان در منطقه حفاظت شده باهوکلات ( گاندو) مشاهده کرد .!

منبع: وبسایت پرندگان ایران