صدف خور

نام انگلیسی : Oystercatcher

نام فرانسوی : Huittier Pie

نام علمی (لاتین) : Haematopus ostralegus

چطور پیدایش کنیم :


42 سانتی*متر ؛ نر و ماده همشکل . پرنده*ای است ساحلی ، ابلق و بزرگ که با منقار دراز مایل به نارنجی و پاهای کلفت صورتی رنگ مشخص می شود . سر ، سینه و سطح پشتی آن سیاه است و سطح شکمی سفید خالص دارد . منقارش از پهلو تخت و اغلب کمی رو به بالاست . نوار بالی پهن و سفید ، دمگاه سفید و دم سیاه و سفید آن هنگام پرواز مشخص است . در پر و بال زمستانی و در پرنده نابالغ یک نیم*طوق سفید در جلوگردن دیده می شود . صدف خور پرنده*ای بسیار پر سر و صدا است ، گله*های آن در فاصله بین جز و مد آب روی جزیره*های کوچک یا برآمدگی*های شنی استراحت می کنند و در بین سنگ*ها و زمین*های گلی ساحل به جستجوی طعمه می پردازند . پرواز صدف خور پر توان و مستقیم و بال*زدن آن کم*دامنه است .
زیستگاه :


بطور عمده در ساحل دریا ، جزایر و خورها دیده می شود .
پراکندگی :


صدف خور از جمله پرندگانی ست که زمستان*ها در سواحل جنوبی فراوان بوده است و به تعداد نسبتا فراوان در ایران زادوولد می کرده و اما در حال حاضر از تعداد و وضعیت پراکندگی این پرنده اطلاع دقیق و درستی در دست نیست ، بطور کلی در ساحل دریای خزر به صورت مهاجر عبوری دیده می شود و فقط چندتایی از آنها زمستان را در این منطقه می گذرانند .!

منبع: وبسایت پرندگان ایران