زنگوله بال

نام انگلیسی : Little Bustard

نام فرانسوی : Outarde canepetiere

نام علمی (لاتین) : Otis tetrax

چطور پیدایش کنیم :

42 سانتی*متر ؛ اندازه این پرنده کمتر از نصف اندازه میش مرغ است ، محتاط بودن بیش از حد این پرنده مشاهده آن را دشوار می سازد . پرنده نر در پرو بال زمان زاد و ولد ؛ به وسیله گردن سیاه و سفیدش مشخص می شود . سطح پشتی بدن و تارک آن قهوه ای ، خاکی کمرنگ و پر از خطوط موجدار سیاه ، صورتش خاکستری مایل به آبی و سطح شکمی آن سفید است . پرنده ماده در سطح پشتی کمرنگتر با رگه*رگه و راه*راه عرضی سیاه و در سطح شکمی ، سفید مایل به نخودی است با سینه و پهلوهای راه*راه . روی صورت و گردنش نشانه مشخصی ندارد ، رفتارش مانند میش*مرغ است ولی به سهولت می دود و هنگام مخفی شدن قوز کرده روی زمین پهن می شود . پروازش خیلی سریع است ، بال زدن پرنده نر ، سریع و توام با صدایی سوت مانند است ، در پرواز بطور کلی سفید بنظر می آید ولی نوک بالهایش سیاه و مشخص است . اوج پروازش از میش مرغ خیلی بیشتر است . معمولا بصورت دسته های کوچک ، ولی در پاییز به صورت گله های بزرگ دیده می شود .


زیستگاه :

دشت های سرسبز و مزارع گندم و شبدر و غیره

پراکندگی :

در گذشته پرنده زنگوله*بال ، در فصل زمستان نسبتا فراوان بوده است و به تعداد خیلی کم در ایران زادوولد می کرده و اما در حال حاضر این پرنده در معرض خطر انقراض نسل قرار دارد .!

منبع: وبسایت پرندگان ایران