هوبره

نام انگلیسی : Houbara Bustard

نام فرانسه : Outarde houbara

نام علمی (لاتین) : Chlamydotis Umdulata

چطور پیدایش کنیم :

62 سانتی*متر ؛ این پرنده از میش مرغ کوچکتر و از زنگوله*بال بزرگتر است ، از لحاظ ظاهری به بوقلمون ماده شباهت دارد ، گردن و دم خرمائی رنگش دراز است ، نر و ماده در تمام فصول از روی دسته پرهای سیاه و سفید بلندی که در طرفین گردن آنها آویزان است ، کاکل کوتاه سیاه و سفید و چشم های درشت تشخیص داده می شود .سطح پشتی این پرنده قهوه ای و خاکی کمرنگ ، با خطوط مجدار فراوان ، سطح شکمی آن سفید و ناحیه گلویش ، خاکستری کمرنگ است . در پرواز پشت و پوشپرهای بال ، به رنگ خاکی یکدست بنظر می آید ، شاهپرهای سیاه بال دارای یک قسمت سفید رنگ در قاعده شاهپرهای نخستین می باشد ولی مقدار آن از سفیدی بالهای زنگوله بال و میش مرغ بسیار کمتر است . آهسته بال می زند ، بالهایش دراز و نسبت به هوبره*های دیگر باریک است .

زیستگاه :

دشت های بایر و خشک مناطق بیابانی و نیمه بیابانی ، در مزارع هم ممکن است دیده شود


پراکندگی :

هوبره پرنده*ای است نیمه مهاجر و در گذشته نسبتا فراوان بوده است و در طی ۲۰ سال گذشته تعداد آنها رو به کاهش نهاده ، اما در حال حاضر از جمله پرندگانی است که در معرض خطر انقراض نسل قرار دارد .!

منبع: وبسایت پرندگان ایران