گل پامچال هورتنسیس POLYANTHUS
نام علمی : PRIMULA HORTENSIS

خانواده : PRIMULACEAE - پريمولاسه

بومی منطقه : کوه های گرمسیری در اتیوپی ، اندونزی و گینه نو و مناطق معتدل جنوب آمریکا

نام های دیگر : پريمولا, گل پامچال

گل پامچال (prɪmjʊlə ) از جنس Primula دارای 400-500 گونه از گیاهان کم رشد در خانواده Primulaceae می باشد. بعضی انواع آن عبارتند از primrose, auricula,

cowslip and oxlip. بسیاری از گونه ها برای مصارف زینتی افزایش یافته است.

آنها بومی مناطق معتدل نیمکره شمالی ، از جنوب به کوه های گرمسیری در اتیوپی ، اندونزی و گینه نو و مناطق معتدل در جنوب آمریکا است.

این گیاه چند ساله عمدتا در فصل بهار ، گل میدهد و می تواند به رنگ های بنفش ، زرد ، قرمز ، صورتی ، یا سفید باشد.

فصل گل دهي آن زمستان و اوايل بهار است. بذر آن به سرعت قوه ناميه( زمانيكه بذرهاي گياهي تحت شرايط محيطي نامساعد قرار گيرند*، فغاليتهاي متابوليسمي

آنها به حداقل مي*رسد و اصطلاحاً بذرها به خواب مي روند و به محض مساعد شدن شرايط جوانه مي زنند) خود را از دست مي دهد.نگهداری:

بسیاری از گونه های آن با آب و هوای کوهستانی و نسبتاً سرد سازگار هستند. به طور کلی ، آنها ترجیح می دهند نور آفتاب را به صورت غیر مستقیم دریافت کنند.

گل پامچال رشد خوبی در خاک سست غنی شده با مقدار زیادی از خاک خاک برگ و تورب خزه PH=6.5 و نیاز به شرایط مرطوب دارد. مالچ برای کاهش گرما و حفظ

رطوبت در تابستان و زمستان از گیاه محافظت میکند.

آنها باید به طور منظم آبیاری شوند و هرگز نباید خاک گلدان خشک شود.

گیاهان Primula به عنوان غذا توسط لارو (caterpillars) از برخی از گونه های پروانه مورد استفاده قرار میگیرند.تکثیر:

تکثیر آن از طریق بذر و پاجوش انجام می شود.منبع: تالار تخصصی گل و گیاه