نام متداول: تروفئوس گونه قناری یا قناری
Tropheus brichardi (Kabimba) Canary Cheek


خواستگاه: دریاچه تانگانیکا

رفتار: نسبتا پرخاشگر

سطح نگهداری: نسبتا دشوار

تولید مثل : دهان پرور (بوسیله ماده)

سایز نر / ماده: 12 / 10 سانت..

دما: 25 - 26 د.س..

سطح شنا: مرکز و پایین تانک

PHء: 7.8 - 8.6

GHء: 10 - 15 (بسیار سخت)

تغذیه: عمدتا گیاهی با کیفیت بالا

توضیحات:
باید حداقل در گروههای 10 تایی نگهداری شوند/ کمترین حجم تانک 350 لیتر / احتمال جفت گیری با گونه های دیگر سیکلیدهای دریاچه های مالاوی و تانگانیکا و مخصوصا گونه های تروفئوس موری وجود دارد/

جنس نر:


جنس ماده:


نوجوان:


منابع:
Tropheus Brichardi "kabimba" "canary Cheek" - Trophs.com Gallery
Species Profiles -- Cichlid-Forum
Blue-Eyed Tropheus, Tropheus brichardi

لطفا در صورت استفاده از این مطالب در سایتها و منابع دیگر نام سایت parsipet.ir وگرد آورنده (Ashkan taghavi) را نیز ذکر کنید.