یلوه آبی

نام انگلیسی : Water Rail

نام فرانسوی : Rale d’eau

نام علمی (لاتین) : Rallus aquaticusچطور پیدایش کنیم :


27 سانتی*متر ؛ پرنده*ای است محتاط و معمولا در اختفا بسر می برد ، به همین جهت مشاهده و تشخیص آن دشوار می باشد . صدای مشخص این پرنده وسیله خوبی برای تشخیص آن است . منقار قرمز رنگ و درازش آن را از همه یلوه*ها متمایز می سازد . سطح پشتی آن قهوه*ای زیتونی و وسط پرهای آن سیاهرنگ می باشد .صورت ، گلو و سینه*اش خاکستری مایل به آبی پررنگ است . پهلو*ها بطور واضح دارای راهراه عرضی سیاه و سفید ، پوشپرهای زیر دم تقریبا سفید و پاهایش قهوه*ای مایل به صورتی است . سطح شکمی پرنده نابالغ لکه*لکه است . از نظر رفتار اضطراب*آمیز و مخفی شدن ، به یلوه حنایی شباهت دارد ، ولی گاهی در فضای باز روی بوته*ها می*نشیند .
زیستگاه :


در بین گیاهان آبزی انبوه ، نیزارها ، برکه*های پرگیاه ، در کنال گودال*های آب و رودخانه*ها دیده می شود .

در داخل نیزارها و یا در بین بوته*های جگن در ناحیه کم عمق آب آشیانه می سازد .
پراکندگی :


یلوه آبی از جمله پرندگان بومی ایران است و در ۱۵ سال گذشته از پراکندگی فراوانی برخوردار بوده است و اما در حال حاضر به دلیل شرایط اکولوژی این پرنده اطلاع دقیق و مستندی از تعداد و وضعیت پراکندگی آن در دست نیست .!منبع: وبسایت پرندگان ایران