یلوه کوچک

نام انگلیسی : Little Crake

نام فرانسوی : Pale Poussin

نام علمی (لاتین) : Porzana parvaچطور پیدایش کنیم :


18 سانتی*متر ؛ یلوه کوچک و یلوه نوک سبز از لحاظ ظاهر ، صدا و زیستگاه خیلی بهم شباهت دارند و به ندرت می توان آنها را به دقت مشاهده کرد . هر دو از یلوه خالدار کوچکترند . نر یلوه کوچک تفاوتهای مختصری با نر یلوه نوک سبز دارد که عبارتند از سطح پشتی قهوه*ای زیتونی ، پوشپرهای بال بدون رگه*های سفید ( فقط خال*های کمرنگ و نامشخص روی جبه ) ، و نداشتن رنگ سیاه روی تهیگاهها . در حالی که مانند یلوه نوک سبز بقیه سطح شکمی آن کبود است و پوشپرهای زیر دمش رهراه عرضی دارد . ماده*های این دو پرنده را به آسانی می توان از هم تمیز داد ، ماده یلوه کوچک ، سطح شکمی نخودی ( نه خاکستری ) و گلوی نسبتا سفید دارد . نر و ماده هر دو منقار سبز با قاعده قرمز دارند و پاهایشان سبز رنگ است ( رنگ پاهای یلوه نوک سبز گوشتی تیره است ) نابالغ یلوه کوچک و نابالغ یلوه نوک سبز شبیه ماده یلوه کوچک هستند ، با این تفاوت که سطح شکمی اولی راهراه عرضی نامشخص*تری از دومی دارد . رفتار و پرواز این پرنده شبیه یلوه خالدار است .
زیستگاه :


مانند زیستگاه یلوه خالدار ، اما به نیزارهای بوریا و مرداب*هائی که گیاهان شناور دارند ، علاقه خاصی نشان می دهد .
پراکندگی :


بصورت مهاجر عبوری در شمال و غرب ایران نسبتا فراوان بوده است ، امکان دارد در آذربایجان زادوولد کند ، زمستان*ها در خوزستان و سیستان دیده شده است و به دلیل پنهان کار بودن این پرنده از جمعیت و پراکندگی آن اطلاع دقیق و درستی در دست نیست .!منبع: وبسایت پرندگان ایران