یلوه حنایی

نام انگلیسی : Corncrake

نام فرانسوی : Rale Genets

نام علمی (لاتین) : Crex crex




چطور پیدایش کنیم :


26 سانتی*متر ؛ مشاهده این پرنده دشوار است و اغلب صدای خاص نر آن نشانه وجودش در یک منطقه می باشد . بنظر گردن کوتاه می*آید ، پروبالش به رنگ نخودی مایل به زرد است که درسطح پشتی لکه*های سیاه دارد ، سینه و سرش خاکستری است ، در پهلوها و پوشپرهای زیر دم راهراه عرضی بلوطی رنگ دارد .

بال*های بلوطی رنگ آن در حال پرواز به خوبی دیده می شوند . یلوه خالدار از نظر رفتار تک*زی است و در نور کم صبح خیلی زود یا غروب آفتاب فعالیت می کند . همیشه خود را در بین علف*های بلند از انظار مخفی می سازد . نشانه تشخیص این پرنده از همه یلوه*های دیگر ؛ اندازه بزرگتر و ظاهر نخودی*رنگ*تر آن است .




زیستگاه :


در علفزارها ، بین گیاهان انبوه و مرطوب و در کشتزارهای غلات زندگی و زادوولد می*کند .




پراکندگی :


یلوه حنایی از جمله پرندگانی است که تابستان*ها نسبتا فراوان است و به صورت مهاجر عبوری هم دیده می شوند و اما یلوه حنایی از گونه هایی است که دائما در مهاجرت بوده و به صورت چرخشی از اروپا به آسیا، از آسیا به افریقا و همین گونه به مهاجرت دائمی خود ادامه می دهد ، کارشناسان معتقدند یلوه حنایی می بایست بیش از هر گونه دیگری مورد حفاظت قرار گیرد زیرا مزارع کشاورزی در اکثر نقاط جهان جزو مناطق حفاظت شده قلمداد نمی شوند و از آنجا که زادآوری نیمی از یلوه ها در منطقه روسیه انجام می پذیرد، به دلیل صنعتی شدن کشاورزی در این کشور مجموعه لانه گذاری ها توسط این گونه نادر با ناکامی مواجه می شود، این اتفاق در کشورهایی مانند الجزایر، مصر و برخی دیگر از کشورهای آفریقایی به شکل دیگری تکرار می شود و نهایتا اینکه در ایران نیز فشار شکار و صید بی رویه علی الخصوص با استفاده از روش غیر قانونی «لال دام» باعث تقلیل این گونه می گردد ؛ بطور کلی تعداد یلوه حنایی به دلیل پنهان کاری شدید در رفتار اکولوژیک خود عمدتآ نامشخص است ، در سالهای اخیر به سبب تخریب نیزارهای محل زیست و شکار بی رویه این پرنده !





منبع: وبسایت پرندگان ایران