چنگر نوک سرخ

نام انگلیسی : Moorhen

نام فرانسوی : Poule d’rau

نام علمی (لاتین) : Gallinula chloropusچطور پیدایش کنیم :


32 سانتی*کتر ؛ پرنده*ای است نسبتا پر جثه و سیاه*رنگ که اغلب در حاشیه آبگیرها دیده می شود .

تفاوت آن با چنگر عبارت است از اندازه کوچکتر ، نوار پهلوئی سفید نامنظم و سفیدی مشخص پوشپرهای زیر دم که هر پوشپر در وسط نوار سیاه رنگی دارد . پاهایش سبز رنگ است با یک حلقه قرمز رنگ در بالای مفصل آنها که شبیه بند جوراب بنظر می رسد . منقار و سپر پیشانی به رنگ قرمز و منقارش زرد رنگ است . پرنده نابالغ قهوه*ای مایل به خاکستری پررنگ است با شکمی تقریبا سفید و سپر پیشانی و منقار قهوه*ای مایل به سبز . چنگر نوک سرخ در هنگام احساس خطر دم خود را مرتبا تکان می دهد . سبک و ماهرانه شنا می*کند و در حین شنا سرش را حرکت می دهد . گاهی اوقات غوطه می زند . هنگام برخاستن از آب ، ابتدا در سطح آب می دود و پس از سرعت گرفتن به پرواز درمی*آید . معمولا در ارتفاع کم و با پاهای آویزان پرواز می کند . در زمستان اغلب بطور دسته*جمعی تغذیه می کنند .!
زیستگاه :


آبگیرها ، رودهای آرام ، باتلاق*ها و علفزارها . در نیزارها و بوته*زارهای نزدیک به آب و گاهی روی درخت*ها و آشیانه متروک پرندگان دیگر لانه*سازی و زادوولد می کند .
پراکندگی :


چنگر نوک سرخ از جمله پرندگان بومی ایران و بسیار هوشیار است همراه با صدای تیز .!

با وجود جثه ی کوچک موفق شده است در بیشتر برکه های جهان سکنی گزیند ، گاهی در دهکده ها و شهرهای کوچک که استخر و برکه داشته باشند بطور دائمی زندگی می کنند ، نسبتا مهاجر است و در گوشه هایی از امریکای شمالی و جنوبی،آفریقا،اروپا و آسیا تا مناطق جنوبی همچون مجمع الجزایر جاوه و غرب اقیانوس آرام یافت می شوند ، زمانی بومی تمام مناطق کشور بود و به فراوانی یافت می شد ، اما طی سال های اخیر به دنبال شکار بی رویه و خشکسالی از برخی نقاط کشور رخت بربسته است با این حال بصورت زمستان گذران در اطراف رود کال دونخ ، کال مقبره و کال شور در شمال گناباد وارد می شود ، روی هم رفته از نظر جمعیت در سطح کشور در وضعیت خوبی است.منبع: وبسایت پرندگان ایران