درنای کوچک (درنای طناز)


نام انگلیسی : Demoiselle Crane

نام فرانسوی : Demoiselle de Numidie

نام علمی (لاتین) : Anthropoides Virgo

چطور پیدایش کنیم :


95 سانتی*متر ؛ به واسطه اندازه بسیار کوچک و کاکل بلند و سفیدی که از پشت چشم شروع شده و در پس گردن آویزان است ، و منقار خیلی کوچکترش از "درنا " به آسانی تشخیص داده می شود .

پر و بال آن به طور کلی خاکستری مایل به آبی*ست. صورت ، جلوی گردن و سینه اش سیاه بوده ، به یک دسته پرهای سیاه دراز و آویزان منتهی می شود . شاهپرهای بالش سیاه و انتهای سیاه رنگ شاهپرهای ثانوی داخلی آن خیلی بلند و بر روی دم آویزان است ، ولی کم*پشت*تر از دم " درنا " می باشد
پروازش شبیه " درنا " ست به طوری که در ارتفاع زیاد ، تشخیص آنها مشکل است مگر آنکه باهم باشند

زیستگاه :

دشت*های وسیع و فلات*های مرتفع . در هوای گرم اغلب در حوالی آبهای شیرین دیده می شود .

پراکندگی :


به صورت مهاجر عبوری و به تعداد خیلی کم از ایران گذر می کند در سالهای اخیر فقط در حوالی دریای خزر ، آذربایجان و ناحیه مرکزی فارس دیده شده است ، درنای کوچک به تعداد خیلی کم و به صورت عبوری در شمال غربی کشور نیز دیده شده است و در کل پرنده*ای نایاب است.

منبع: وبسایت پرندگان ایران