نام متداول: (Tropheus annectens (Bulu Point


خواستگاه: دریاچه تانگانیکا

رفتار: پرخاشگر

سطح نگهداری: نسبتا دشوار

تولید مثل : دهان پرور (بوسیله ماده)

سایز نر / ماده: 12 / 10 سانت..

دما: 25 - 26 د.س..

سطح شنا: مرکز و پایین تانک

PHء: 7.8 - 8.6

GHء: 10 - 15 (بسیار سخت)

تغذیه: عمدتا گیاهی با کیفیت بالا

توضیحات:باید حداقل در گروههای 10 تایی نگهداری شوند/ کمترین حجم تانک 350 لیتر / با نام تجاری Polli Bulu Point / فرم دهان و فک یا لب پایینی این گونه به شکلیست که برای خوردن غذاهای کف و گشتن لابلای شنها تقریبا به حالت افقی میتواند این کار را انجام دهد و در طبیعت بسیار عالی از پس خوردن (یا بهتر بگوییم کندن) جلبکها از روی سنگها و .... بر میآید./

نکته مهم:تمام گونه هاییکه به معرفی آنها پرداخته میشود گونه های اصلی هستند که گونه ها و زیر شاخه های همنام و همشکلی دارند و در اکثر مواقع حتی در رنگ تفاوت زیادی میتوانند داشته باشند. واین تغییر رنگ بخاطر محل زندگی آنها میباشد که در شرق یا غرب و جهات دیگر دریاچه تانگانیکا میباشد.
جنس نر:

جنس ماده:


نوجوان:


منابع:
Tropheus annectens "Bulu Point" - Tropheus - Африканские цихлиды - Фотоальбом - Live World
Species Profiles -- Cichlid-Forum
Expérience Tropheus polli (annectens) | cichlidé | Tropheini

لطفا در صورت استفاده از این مطالب در سایتها و منابع دیگر نام سایت parsipet.ir وگرد آورنده (Ashkan taghavi) را نیز ذکر کنید.