سبز قبا

نام انگلیسی : European Roller

نام فرانسوی : Rollier d’Eruope

نام لاتین : Coracias garrulus


چطور پیدایش کنیم:

اندازه سبز قبا بین 20 تا 32 سانتی*متر و پرنده*ای است درشت و زاغ شکل با منقاری قوی و با بالهای باز اندازه اش 52 تا 58 سانتی متر می شود. بدنش به رنگ آبی لاجوردی کمرنگ است با پشت بلوطی روشن ، بال*های آبی خوش رنگ ( که در پرواز حاشیه سیاه دارد ) و دم آبی مایل به سبز با پرهای میانی قهوه*ای مایل به سیاه . رفتارش تا حدی شبیه سنگ چشم است که از بلندی یا روی سیم*ها بر روی حشرات در حال پرواز می جهد . پروزاش شبیه کلاغ گردن بور است و گاهگاهی بالبازروی می کند ، در پروازهای موسم جفت*گیری از ارتفاع زیاد در هوا معلق می زند و می چرخد. معمولا در جاهای بلند؛ روی سیمهای برق و نوک درختان می نشیند و به دنبال حشرات بزرگ و مارمولکها و حتی قورباغه ها می گردد که به خاطر رنگ مشخصه اش به راحتی می توان پیدایش کرد.

زیستگاه :

سبز قبا پرنده مکانهای گرم و خشک است، فضاهای نسبتا باز با تعدادی درخت . در شکاف تنه درختان کهن و سوراخ*های دیواره ساحلی رودخانه ها و در خرابه*ها زادوولد می کند .صدای پرنده:

صدای سبز قبا خشن و شبیه کلاغ است. گاهی صدای ممتد او بسیار عصبی کننده است.

پراکندگی :

سبز قبا پرنده*ای *ست که در فصل تابستان* در مناطق مختص به خود از پراکندگی زیادی برخوردار است .

این پرنده دو زیر گونه دارد: اولی به نام garrulus که در شمال آفریقا از مراکش شرقی به سمت تونس، جنوب مرکزی اروپا و شرق آسیای صغیر (شمال غربی ایران و جنوب شرقی سیبری) و دومی به نام semenowi که در عراق و ایران ( به جز شمال غربی) به سمت شرق کشمیر و شمال ترکمنستان، جنوب قزاقستان و شمال شرقی چین زادآوری می کند.
سبز قبا از پرنده هایی است که مهاجرتهای طولانی می کند. در زمستان به جنوب آفریقا از شرق سنگان تا کامرون و از غرب اتیوپی تا کنگو آفریقای جنوبی می رود.

سبز قبا جمعیت بزرگی در دنیا دارد که نزدیک به 100000 تا 200000 به صورت منفرد در اروپا زندگی می کنند (آمار سالهای 1970 تا 1990) . اما در ده اخیر به علت استفاده از ماده های سمی برای نابودی حشرات و موشها و از کم شدن غذای این پرنده و همینطور تغییر کاربری مکانهای جنگلی و درختی به مکانهای شهری، تعداد آنها به طرز محسوسی کمتر شده است به طوری که در لیست قرمز پرنده های اروپایی قرار گرفته است.


منبع: وبسایت پرندگان ایران